FANDOM


  • Roscoe Puffi Mix'n'Match - emulowany Tetris z GB na PC.
  • Roscoe Puffi Buchar - jest to gra Rzeźnik w pudełku crystal case ze zmienioną naklejką na CD.
  • Roscoe Puffi Akcja 22 - jak wyżej, jest to gra Rzeźnik w pudełku crystal case ze zmienioną naklejką na CD.
  • Roscoe Puffi Egg'em - gra podobna do "Jajeczek". Działa tak samo jak one.
  • Roscoe Puffi The Neverhood - licencjonowane wydanie gry The Neverhood. Jedyna różnica to pozmieniane nazwy postaci w instrukcji: Klayman - Klulman, Klogg -  Buchatu, Hoborg -  Pan Kalepusz, Willie -  Wulu.